วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัท ที่มีชื่อเสียง ในด้านของคุณภาพงาน และการบริการของพนักงาน

ภารกิจ : เป็นบริษัท ผู้ให้ผลลัพธ์ด้านเทคนิคแก่ลูกค้า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานออกแบบ, พัฒนา, ประสมประสานและสนับสนุนโดย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่เชื่อถือได้ ก้าวหน้า ร่วมกับพนักงานที่มีฐานความรู้สูง ยังผลให้ได้ผลตอบแทนตรงตามความประสงค์ของผู้ลงทุน

เป้าหมาย : สร้างความสำเร็จในตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องบันทึกเวลาและซอฟต์แวร์ระบบบันทึกเวลาพนักงาน (TimeRecorder Systems)

วัตถุประสงค์ : เสริมตลาดเครื่องบันทึกเวลา ที่มีความสามารถด้านการบันทึกเวลาแบบเต็มรูปแบบเพิ่มขีดความสามารถ ให้เหนือคู่แข่ง

เปิดดำเนินการ :  กุมภาพันธ์ 2538